3 listopada 2023

Oferta pracy

PrzedmiotNauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Termin składania dokumentów2023-11-30
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin26
Opis

Poszukujemy nauczyciela współorganizującego do uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - autyzm w tym zespół aspergera.
Kwalifikacje:
- autyzm lub oligofrenopedagog lub pedagog specjalny.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołyDwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Bućko w Wasilkowie
MiastoWasilków
Kod pocztowy16-010
AdresAntoniego Bućko 10
Powiatbiałostocki
Gminaobszar wiejski Wasilków
Telefon501508195
E-mailwasilkowszkola@gmail.com