4 maja 2022

Oferta pracy

PrzedmiotJęzyk polski
Termin składania dokumentów2022-07-31
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin18
Opis

Wymagania:
- studia magisterskie na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz przygotowanie pedagogiczne
- uprawnienia egzaminatora egzaminu zewnętrznego z języka polskiego (mile widziane matura 2023)
- doświadczenie na stanowisku nauczyciela w szkole średniej z uczniami o specjanych potrzebach edukacyjnych
- mile widziane kwalifikacje dotyczące pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm, zespół Aspergera, afazja, upośledzenie w st. lekkim)
Oferty proszę składać w sekretariacie szkoły lub emailem na adres sekretariat@zsohajnowka.pl do dnia 31 lipca 2022r.

Typ szkołySzkoła ponadpodstawowa
Nazwa szkołyI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Hajnówce
MiastoHajnówka
Kod pocztowy17-200
AdresPiłsudskiego 7
Powiathajnowski
Gminagmina miejska Hajnówka
Telefon856822780
E-mailsekretariat@zsohajnowka.pl