7 września 2022

Oferta pracy

PrzedmiotJęzyk angielski
Termin składania dokumentów2022-09-30
Wymiar zatrudnieniaZastępstwo
Liczba godzin18
Opis

Oferta dotyczy pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa obejmować będzie okres od drugiej połowy października 2022 r. na czas nieobecności nauczyciela z możliwością przedłużenia umowy do końca roku szkolnego 2022/2023. Planowany przydział zajęć języka angielskiego obejmuje klasy pierwsze, drugie i trzecie. Przedmiot realizowany jest w szkole w zakresie rozszerzonym. Od kandydatów oczekiwane są kwalifikacje wymagane od nauczycieli oraz dyspozycyjność pozwalająca na wpisanie się w istniejący tygodniowy rozkład zajęć. Oferty należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: lo14@um.bialystok.pl. Z kandydatami zostanie nawiązany kontakt telefoniczny z zaproszeniem do bezpośredniej rozmowy.

Typ szkołySzkoła ponadpodstawowa
Nazwa szkołyXIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
MiastoBiałystok
Kod pocztowy15-668
AdresUpalna 26
PowiatBiałystok
Gminagmina miejska Białystok
Telefon856613227
E-maillo14@um.bialystok.pl