2 sierpnia 2022

Oferta pracy

PrzedmiotGeografia
Termin składania dokumentów2022-08-16
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin18
Opis

Oferta dotyczy pracy na stanowisku nauczyciela geografii w oddziałach czteroletniego liceum ogólnokształcącego w okresie roku szkolnego 2022/2023 w pełnym zakresie czasu pracy. Wymagane są kwalifikacje określone w przepisach dotyczących kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz znajomość treści nauczania geografii określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego liceum ogólnokształcącego w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Oczekiwane doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkole ponadpodstawowej. Oferty należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej szkoły: lo14@um.bialystok.pl.

Typ szkołySzkoła ponadpodstawowa
Nazwa szkołyXIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
MiastoBiałystok
Kod pocztowy15-668
AdresUpalna 26
PowiatBiałystok
Gminagmina miejska Białystok
Telefon856613227
E-maillo14@um.bialystok.pl