1 lutego 2023

Ogólnopolskie szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą”

W dniu 26 października 2022 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się w formie online IX edycja Ogólnopolskiego szkolenia pt.: „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadanie na terenie województwa podlaskiego realizowane jest cyklicznie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministrem Zdrowia, Wojewodą Podlaskim oraz profesor dr hab. Panią Barbarą Głowińską-Olszewską – lekarzem kliniki pediatrii, endokrynologii, diabetologii z pododdziałem kardiologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Grupę docelową szkolenia stanowili pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w szczególności: nauczyciele, pomoc nauczycieli, wychowawcy świetlic, pracownicy obsługi. Udział w szkoleniu był nieodpłatny.

Ogólnopolskie szkolenia pt.: „Dziecko z cukrzycą” z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W roku szkolnym 2021/2022 w szkoleniu uczestniczyło 250 osób w tym pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Za dużą popularnością tego szkolenia przemawia jego szeroki zakres oraz profesjonalizm osoby prowadzącej szkolenie.

Podlaski Kurator Oświaty współorganizuje kolejne edycje Ogólnopolskiego szkolenia pt. „Dziecko z cukrzycą” mając na względzie dobro dzieci i uczniów chorych na przewlekłą chorobę jaką jest cukrzyca.