30 lipca 2020

Wznowienie realizacji Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 w części dotyczącej monitorowania.

Białystok, 30 lipca 2020 r.

SPiKU.551.2.2020

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych
szkół podstawowych ogólnodostępnych
i integracyjnych oraz publicznych
i niepublicznych szkół policealnych
województwa podlaskiego

W związku z poleceniem Ministra Edukacji Narodowej uprzejmie informuję, że zostaje wznowiona realizacja Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 w części dotyczącej monitorowania.
Wznowienie dotyczy następujących zakresów monitorowania:

  1. w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych:
    – „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”,
  2. w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych:
    – „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”.

Wobec powyższego szkoły ujęte do monitorowania, w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty, które jeszcze nie wypełniły ankiety na platformie SEO, o szczegółach zostaną powiadomione odrębnym pismem.

 wz. Podlaskiego Kuratora Oświaty
Elżbieta Kamińska
/-/
Wicekurator Oświaty