3 stycznia 2017

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 57/2016
Podlaskiego Kuratora Oświaty

z dnia 26 sierpnia 2016 roku
w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty
na rok szkolny 2016/2017

    Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 – tekst jednolity ze zm.) oraz § 22 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2015r., poz. 1214) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

plan_nadzoru2016
Data: 2021-07-22, rozmiar: 504 KB