2 marca 2021

Informacja dotycząca zmian w wytycznych dotyczących realizacji planu nadzoru pedagogicznego

Zmiany w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty

Informuję, że Minister Edukacji i Nauki pismem  DKO-WNP.4092.61.2020.DB z dnia 1 marca 2021 r. skierowanym do kuratorów oświaty, na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1148 z późn zm.) dokonał zmiany w wytycznych w sprawie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty w roku szkolnym 2020/2021, polegającej na zawieszeniu realizacji następujących kontroli planowych:

  • „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”,
  • „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”,
  • „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”.