8 marca 2023

Nowy arkusz kontroli planowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został zamieszczony kolejny arkusz kontroli planowej:

– w zakresie zgodności z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Kontrola dotyczy zgodności z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, w okresie od 1 września 2022 do czasu kontroli.

Kontrole zostanie przeprowadzona w okresie od kwietnia do czerwca 2023 r.