21 listopada 2022

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji i Nauki – rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone arkusze kontroli:

  1. „Zgodność z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie

Kontrola będzie dotyczyła zgodności z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, w tym specjalnych.

Kontrola zostanie przeprowadzona w okresie od grudnia 2022 r. do kwietnia 2023 r.

  1. „Zgodność z przepisami prawa organizacji i realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników”

Kontrola będzie dotyczyła zgodności z przepisami prawa organizacji i realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Celem kontroli będzie: pozyskanie informacji na temat prowadzenia turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zwanych dalej „TDT” przez publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz przez publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego w zakresie organizacji i realizacji prowadzonego kształcenia na TDT z przepisami prawa oświatowego.

Kontrola zostanie przeprowadzona w okresie od stycznia do kwietnia 2023 r.

  1. „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”

Kontrola będzie dotyczyła zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych: podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia.

Kontrola zostanie przeprowadzona w okresie od stycznia 2023 r. do marca 2023 r.