1 lutego 2023

Konferencja pt. „Kształcenie zawodowe przyszłości”

W dniu 12 grudnia 2022 roku w auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja pt. „Kształcenie zawodowe przyszłości”. Organizatorem konferencji był Podlaski Kurator Oświaty w partnerstwie z Politechniką Białostocką, Instytutem Badań Edukacyjnych, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, Klastrem Technologicznym Infotech w  Białymstoku i Europartnerem Akademickim Klubem Integracji Europejskiej. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

W wydarzeniu zorganizowanym na Politechnice Białostockiej udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, który podczas wystąpienia zwrócił między innymi uwagę na inwestycje i zwiększone nakłady na szkoły branżowe i technika. Podkreślił, że „organy prowadzące pozyskują środki na rozwój tych placówek z różnych źródeł. Przekłada się to na lepsze wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt, a przede wszystkim na wzrost poziomu edukacji praktycznej. Zachęcał szkoły do jeszcze szerszej współpracy ze środowiskiem pracodawców: – Kontakt z biznesem pozwoli jeszcze lepiej dopasować ofertę do ryku pracy i potrzeb uczniów” – wskazywał.

Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka podkreśliła znaczenie nowoczesnego kształcenia zawodowego dla rynku pracy. W swojej wypowiedzi mówiła, że „chcemy pokazać, jakie możliwości zdobycia atrakcyjnego zawodu daje uczniom wybór szkoły zawodowej, szkoły branżowej. Obecnie rynek pracy poszukuje fachowców, więc chcemy uczniów zachęcić do tego, by wybierali nie tylko szkoły ogólnokształcące, ale również (a może przede wszystkim) szkolnictwo branżowe, technika. Przecież szkoły branżowe I stopnia nie zamykają drogi do kontynuowania nauki, a pozwalają zdobyć często atrakcyjny zawód, który jest bardzo poszukiwany na rynku pracy”.

Głównym tematem konferencji były wyzwania współczesnej edukacji zawodowej w zakresie potrzeb rynku pracy. Podczas paneli tematycznych ,,Współpraca edukacji z biznesem” i ,,Młodzież a rynek pracy” eksperci przedstawili główne trendy i dobre praktyki związane ze współpracą edukacji z biznesem oraz sytuacją młodzieży na rynku pracy.

Konferencja była też okazją do zaprezentowania aplikacji System Odznaka+, rozwijanej w standardzie Open Badges. System umożliwia szybkie sprawdzenie kompetencji, np. znajomości języków, doświadczenia w wolontariacie czy też umiejętności pracy w grupie, a także wiarygodności przedstawionych certyfikatów.

Wydarzeniu towarzyszyły Targi Kwalifikacji Przyszłości. Na stoiskach 22 branżowych szkół z województwa podlaskiego można było dowiedzieć się, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w domu i motoryzacji, jakie zastosowanie ma VR w edukacji, czym jest sferyfikacja. Odwiedzający mogli wziąć udział w pokazie mody, pokazie fryzur i szkiców wykonanych przez uczniów szkół branżowych, wypróbować swoje umiejętności w programowaniu oraz obejrzeć prezentację druku 3D i czujników internetu rzeczy.

Odpowiadając na potrzeby zmieniającego się rynku pracy, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przygotowano warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego „Rozwijamy skrzydła i lecimy w przyszłość zawodową”, a dla uczniów szkół podstawowych „Sekretne składniki sukcesu: wiedza, umiejętności, kompetencje i kwalifikacje” prowadzone przez doradców zawodowych z Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku. W warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego udział wzięli uczniowie z sześciu szkół województwa podlaskiego, których celem była popularyzacja idei uczenia się przez całe życie, wdrażanie założeń Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w wybranych obszarach tematycznych, promocja wdrażania ZSK przez doradców regionalnych, promocja kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie kompetencji przyszłości, realizacja wsparcia uczniów  szkół podstawowych w zakresie trafnych wyborów ścieżek edukacyjnych.