10 listopada 2023

IV edycja Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się

W marcu 2024 r. rozpocznie się IV edycja Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (Teaching and Learning International Survey – TALIS). TALIS jest największym na świecie programem badawczym poświęconym zawodowi nauczyciela, pracy w szkole, organizacji oraz uwarunkowaniom nauczania i uczenia się. Organizatorem TALIS jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W tej edycji badania TALIS uczestniczy ponad 50 krajów. Badanie TALIS 2024 w Polsce realizowane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. W naszym kraju badanie prowadzone jest wśród dyrektorów szkół podstawowych i nauczycieli klas V-VIII. Do badania wylosowanych zostało 280 placówek, zgodnie z międzynarodowymi procedurami badania.

Proszę o aktywny udział w procesie realizacji badania. Badanie jest anonimowe, udział w nim dobrowolny, a upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki badania na poziomie krajowym, bez możliwości identyfikacji nauczycieli, dyrektorów. szkół, miejscowości i regionów.

Informacje o badaniu dostępne są na stronie talis.ibe.edu.pl; dodatkowych informacji udziela

zespół TALIS 2024 w Polsce, e-mail; talis2024@ibe.edu.pl.