1 lutego 2023

Informacja z konferencji „Co zrobić, gdy nie wiadomo, co robić? Agresja i przemoc w szkole”

Dnia 23 września 2022 r. z inicjatywy Podlaskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Dyrektorem Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się konferencja pn. „Co zrobić, gdy nie wiadomo, co robić? Agresja i przemoc w szkole” dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, psychologów, pedagogów, rodziców, wizytatorów, a także wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu zachowań agresywnych dzieci i uczniów.

Wydarzenie obyło się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Tematyka konferencji podyktowana była m.in. wynikami prowadzonego nadzoru pedagogicznego
i dostrzeganymi trudnościami w efektywnym zapobieganiu i reagowaniu na przejawy agresywnych postaw dzieci, uczniów, które stają się powszechnym problemem społecznym.

Program  konferencji obejmował;

  • Wystąpienie pana Ryszarda Chodynieckiego – dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
  • Wystąpienie pani Beaty Pietruszki – Podlaskiego Kuratora Oświaty, która podkreśliła znaczenie konferencji w kontekście problemów, z jakimi borykają się szkoły i placówki oświatowe.
  • Refleksję naukowo-praktyczną nt. „Agresja – czy wszyscy i zawsze rozumiemy ją tak samo”, którą przedstawił dr Jakub Kołodziejczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • Zasady i metody pracy w sytuacjach trudnych wychowawczo, które omówił prof. dr hab. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na zakończenie konferencji dr Jakub Kołodziejczyk zaprezentował tworzenie systemu wychowawczego szkoły. Dodatkową atrakcją dla uczestników była możliwość wylosowania znanych publikacji nt. agresji i przemocy w szkole.