16 lipca 2020

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji w roku 2020 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego

Nr oferty

Organizator

Tytuł zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1

dh. Stefan Turowicz – 16-latek na wojnie o Niepodległą

20 900,00 zł

2 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1
Szkolenie z Ryszardem

18 966,00 zł

RAZEM

39 866,00 zł

Białystok, 16 lipca 2020 r.