21 kwietnia 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

Lp. organizator rodzaj zadania liczba uzyskanych punktów przyznana kwota zł
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. Kościuszki 82 lok. 13, 16-400 Suwałki 10-dniowe kolonie dla 80 uczniów szkół podstawowych „Aktywni nad morzem” 25 111 920,00
2. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok 10-dniowe kolonie dla 80 uczniów szkół podstawowych
„Zostawiamy szkolne sprawy, nasz kierunek to Puławy” – obóz wypoczynkowo-terapeutyczny
25 120 000,00
3. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn 10-dniowe kolonie dla 100 uczniów szkół podstawowych „Wakacje nad morzem” 24 150 000,00