19 maja 2023

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2023 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego