11 czerwca 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2021 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

lp. organizator rodzaj zadania liczba uzyskanych punktów przyznana kwota zł
1. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej 10-dniowe kolonie dla 75 uczniów szkół podstawowych
„W Polsce pięknych krain wiele, więc do Pisza przyjaciele!” – obóz wypoczynkowo-terapeutyczny
25 90 000,00
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. Kościuszki 82 lok. 13
16-400 Suwałki
10-dniowe kolonie dla 98 uczniów szkół podstawowych „Wypoczynek z bryzą morską” 24 117 600,00
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, ul. Mickiewicza 12
18-400 Łomża
10-dniowe kolonie dla 84 uczniów szkół podstawowych „Poznajemy historię i kulturę Polski – kolonia dla dzieci
z województwa podlaskiego”
23 95 474,00