17 maja 2017

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

16 maja 2017 roku została ogłoszona:

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949)

Ustawa wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017 r., z wyjątkiem:

  1. art. 4 pkt 2 oraz art. 5 pkt 3, 4 i 7-10, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
  2. art. 1 pkt 9 lit. a, art. 4 pkt 3 i 10-12, art. 5 pkt 1, 2, 5, 6 i 11-13, art. 7 oraz art. 8, które wchodzą w życie po upływie
  3. 14 dni od dnia ogłoszenia;
  4. art. 2 pkt 2, 3 i 6–8, art. 3 i art. 13 pkt 3, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;
  5. art. 2 pkt 1, 4 i 5, art. 4 pkt 1, 4-9 i 13 oraz art. 10 ust. 1, 3, 4, 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 września
  6. 2017 r.;
  7. art. 1 pkt 7 lit. c w zakresie pkt 28b, pkt 10, 13, 16, 17, 22 i 23, które wchodzą w życie z dniem 2 września 2017 r.;
  8. art. 1 pkt 32, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.;
  9. art. 10 ust. 2, 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

Tekst ustawy