21 sierpnia 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r.

18 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1554)

Rozporządzenie weszło w życie 19 sierpnia 2017 roku

Załączniki

Treść rozporządzenia
Data: 2017-08-21, rozmiar: 263 KB