18 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 roku

17 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1546)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Treść rozporządzenia