21 czerwca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 roku

14 czerwca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1147)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Treść rozporządzenia