6 czerwca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 roku

5 czerwca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1083)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 6 czerwca 2017 roku

Treść rozporządzenia