3 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 roku

31 marca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół(Dz. U. z 2017 r., poz. 703)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku

 

Treść rozporządzenia