30 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 roku

29 marca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 671)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku

Treść rozporządzenia