2 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

29 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego(Dz. U. z 2016 r., poz. 2223)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Załączniki

Tekst rozporządzenia
Data: 2017-01-02, rozmiar: 371 KB