12 czerwca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 roku

9 czerwca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1117)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Treść rozporządzenia