29 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku

27 marca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku

Treść rozporządzenia