20 lutego 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

19 lutego 2019 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 318)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.