26 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 roku.

21 kwietnia 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum (Dz. U. z 2017 r., poz. 818)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.