24 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 roku

23 marca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 622)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.