22 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

21 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załączniki

Tekst rozporządzenia
Data: 2016-12-22, rozmiar: 969 KB