26 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 roku

18 kwietnia 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 794)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.