26 października 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

17 października 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1710)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 18 października 2016 roku