10 lipca 2017

5 lipca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1322)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku

Treść rozporządzenia