24 października 2017

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru na wolne stanowisko pracy starszy specjalista do spraw obronnych w wymiarze 1/2 etatu w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu naboru na wolne stanowisko pracy starszy specjalista do spraw obronnych w wymiarze ½ etatu w Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Lp. Imię Nazwisko Liczba punktów uzyskanych z testu
1. Piotr Baczar 23
2. Zbigniew Szpakowicz 26

 

Z wyżej wymienionymi osobami, zakwalifikowanymi na podstawie wyników testów do II etapu, zostanie przeprowadzona w dniu 24 października 2017r. o godz. 1000 rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzian umiejętności komputerowych (sala 106).