19 października 2017

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy starszy specjalista do spraw obronnych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy starszy specjalista do spraw obronnych w wymiarze ½ etatu w Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Piotr Baczar Białystok
2. Zbigniew Szpakowicz Białystok

Osoby umieszczone w wykazie powinny zgłosić się w dniu 24 października 2017 r. o godzinie 900 do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9 (sala konferencyjna – nr 106). W ramach I etapu procedury naboru zostanie przeprowadzony pisemny test wiedzy z zakresu znajomości ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, o zarządzaniu kryzysowym, o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz  prawa oświatowego, umiejętność obsługi komputera.