21 sierpnia 2017

Lista kandydatek spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na dwa wolne stanowiska wizytatorów do spraw nadzoru pedagogicznego

Lista kandydatek spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 13890 o naborze na dwa wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Aneta Krasińska Białystok
2. Barbara Ewa Mokrzycka Białystok
3. Monika Barbara Kondracka Białystok
4. Beata Popławska Białystok

Osoby umieszczone w wykazie powinny zgłosić się w dniu  28  sierpnia 2017 r. o godzinie 9.00 do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9 (sala konferencyjna – nr 106).  W ramach I etapu procedury naboru zostanie przeprowadzony pisemny test wiedzy z zakresu znajomości ustawy o służbie cywilnej, przepisów prawa oświatowego i kodeksu postępowania administracyjnego.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Jadwiga Mariola Szczypiń