1 lutego 2018

Lista kandydatek i kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na dwa wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Lista kandydatek i kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na dwa wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych  Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Stanisław Wojeński Biała, 17-100 Bielsk Podlaski
2. Anna Krakowska Białystok

Osoby umieszczone w wykazie powinny zgłosić się w dniu   7 lutego 2018  r. o godzinie 900      do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9 (sala konferencyjna – nr 106).  Z kandydatką i z kandydatem zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty
mgr Bożena Dzitkowska