30 listopada 2018

Lista kandydatek i kandydatów na trzy wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego

Lista kandydatek i kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na trzy wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego  Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

 

Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Ewa Dmowska Białystok
2. Beata Kaczyńska Białystok
3. Renata Malecka Suraż
4. Jolanta Murawska Białystok
5. Stanisław Zduniak Białystok

Osoby umieszczone w wykazie powinny zgłosić się w dniu  7 grudnia 2018  r. o godzinie 900      do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9 (sala konferencyjna – nr 106).

W ramach I etapu procedury naboru zostanie przeprowadzony pisemny test wiedzy ze znajomości przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego,  ustawy o służbie cywilnej.

Z osobami, które zostaną zakwalifikowane na podstawie wyników testów do II etapu, zostanie przeprowadzona w dniu 7 grudnia 2018 r. rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzian umiejętności komputerowych.