3 czerwca 2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wizytatora

Informacja o wynikach naboru na  wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 46695

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU,

ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok

Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Status ogłoszenia:
Nabór zakończony wyborem kandydatki

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Renata Malecka
Miejscowość: Suraż