2 stycznia 2017

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Numer ogłoszenia: 5314

Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok

Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Status ogłoszenia: Nabór zakończony

 

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Jadwiga Pusz

Miejscowość: Łomża