13 lutego 2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 40830

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU,
RYNEK KOŚCIUSZKI  9, 15-950 BIAŁYSTOK

Stanowisko: referent do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Status ogłoszenia: Nabór zakończony

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko:I Małgorzata Bazyluk

Miejscowość: Białystok