6 marca 2018

Informacja dla kandydatów ubiegających się o dwa wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji)

Informacja dla kandydatów ubiegających się o dwa wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych  Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Do I etapu procedury kwalifikacyjnej dopuszczonych zostały cztery kandydatki i jeden kandydat spełniających wymogi określone w ogłoszeniu (nazwiska osób zostały podane w liście osób spełniających wymogi określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku). W dniu 6 marca 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku do rozwiązywania testu przystąpiły 4 osoby.

Do II etapu procedury kwalifikacyjnej zakwalifikowały się niżej wymienione osoby, uzyskując następującą ilość punktów:

  1. Olga Granacka – 36 pkt.
  2. Dorota Lidia Kuskowska – 32 pkt.
  3. Radosław Modzelewski – 31 pkt.
  4. Magdalena Pankowska –  23 pkt.

II etap procedury – w dniu 6 marca 2018 r.  z ww. osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzian umiejętności komputerowych. W oparciu o uzyskane wyniki Komisja przedstawi Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty propozycję zatrudnienia 2 osób, które w wyniku postępowania uzyskają największą liczbę punktów.