2 stycznia 2017

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Suwałkach w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Numer ogłoszenia: 5311
Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Status ogłoszenia: Nabór zakończony

Wynik rekrutacji:
Imię i nazwisko: Anna Urban
Miejscowość: Augustów