18 maja 2020

Podlaskie Wieści Oświatowe – kwiecień 2020 r.

W numerze:

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje
Komunikat MEN w sprawie zasad oceniania i klasyfikowania
Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół
Kształcenie na odległość, czyli lekcje przez Internet
Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość
Informacja Kuratorium Oświaty w Białymstoku dotycząca Programu rządowego
„Posiłek w szkole i domu” moduł 3 w roku 2020
„Wesoła Nauka” w TVP2 – pasmo dla najmłodszych

Wydarzenia
Międzypokoleniowy Dzień Aktywności
V edycja wieczorku poetyckiego z cyklu „Ocalić od zapomnienia” Fredro znany i nieznany
Charytatywny koncert walentynkowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach

Kształcenie i wychowanie
„Harcerzem być – to wcale nie wada czyli gawęda o metodzie harcerskiej na „Nieprzetartym Szlaku”
O wsparciu młodzieży na rzecz rozwoju kompetencji
Wolontariat jako metoda wychowawcza

 

Załączniki

Podlaskie Wieści Oświatowe – kwiecień 2020 r.
Podlaskie Wieści Oświatowe – kwiecień 2020 r.
Data: 2020-05-18, rozmiar: 24 MB