27 kwietnia 2017

Podlaskie Wieści Oświatowe – kwiecień 2017

W numerze

Reforma oświaty:Reforma edukacji w pytaniach i odpowiedziach;Wolontariat w szkole/placówce;Nowa podstawa programowa;Kolejny etap wdrażania zmian w polskich szkołach;Terminarz zadań dyrektora szkoły związany z wdrażaniem zmian;Statuty szkół;Eksperyment pedagogiczny;Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a reforma systemu edukacji

Wychowanie patriotyczne:Pamiętajmy o „Mazurku”;Obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Rozwijanie kompetencji  informatycznych:Dlaczego warto uczyć się programowania?

Konkursy:Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej „Letnie Igrzyska Olimpijskie – Rio 2016”

Projekty edukacyjne

Załączniki

kwiecien
Data: 2017-04-27, rozmiar: 3 MB