3 stycznia 2019

Podlaskie Wieści Oświatowe – grudzień 2018

W numerze:

Stulecie Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach

Obchody 100, rocznicy odzyskania niepodległości Polski w Szkole Podstawowej nr 51 w Białymstoku.

Rok Niepodległości w Zespole Szkół nr 15

Wydarzenia

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów odebrali dyplomy

Akademia Liderów Społeczności Lokalnych „Od przeszłości do przyszłości”

Dzień dla zdrowia

Gry dydaktyczne sposobem na efektywne uczenie się

Wielka Ojczyzna Zbigniewa Herberta

Załączniki

Podlaskie Wieści Oświatowe XII
Data: 2019-01-03, rozmiar: 29 MB