26 czerwca 2019

Podlaskie Wieści Oświatowe – czerwiec 2019

W numerze :

Informacja dotycząca składania wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji narodowej

Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół niepublicznych

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży

Wędrówka po Nieprzetartym Szlaku

Wizja „Nowego wychowania ” do kultury  życia, prawdy i miłości w pedagogice Marii Montessori

Pierwsze kroki z origami

Taki mały, taki duży

Młodszy i starszy kolega

Zawód fryzjera -pasja prowadząca do sukcesów

Aspiracje zawodowe mieszkańców Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Optymistyczne przedszkola Miasta Białegostoku

 

Załączniki

PWO czerwiec
Data: 2019-06-26, rozmiar: 29 MB