15 listopada 2021

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 6 do rozporządzenia, tj. „Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”.

W związku z powyższym, organizatorzy wypoczynku, w tym dyrektorzy szkół i placówek, zobowiązani są do stosowania dla uczestników wypoczynku nowego wzoru Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Nowy wzór karty kwalifikacyjnej
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży