4 maja 2022

„Zawołani po imieniu” – wystawa i zajęcia warsztatowe

„Zawołani po imieniu” – wystawa i zajęcia warsztatowe

W warszawskim Domu bez Kantów prezentowana jest wystawa „Zawołani po Imieniu”, poświęcona Polakom, którzy w czasie okupacji zostali zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom. Tragiczne dzieje rodzin zostały ukazane na tle niemieckiej polityki terroru, która miała doprowadzić do zerwania więzi społecznych, osłabiać poczucie solidarności z prześladowanymi i zapobiegać wszelkim próbom przeciwstawienia się realizowanemu przez III Rzeszę planowi Zagłady.

Dostrzegając potencjał edukacyjny, jaki kryją w sobie historie „Zawołanych po imieniu”, edukatorzy z Instytutu Pileckiego przygotowali bezpłatne zajęcia warsztatowe połączone ze zwiedzaniem ekspozycji „Zawołani po imieniu”, adresowane do pedagogów, jak również uczniów szkół ponadpodstawowych i klas ósmych szkół podstawowych.

Więcej informacji: https://instytutpileckiego.pl/pl/zawolani-po-imieniu